กลิ่นตัว - สาเหตุการรักษาและวิธีใช้ - อาการ

กลิ่นตัวตัวเลือกของบรรณาธิการ
ทองแดง
ทองแดง
เป็นที่เข้าใจกันว่ากลิ่นตัวหมายถึงกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์หรือแม้แต่ส่วนที่ส่งกลิ่นของร่างกายหรือควันจากร่างกายทั้งหมด สาเหตุมีความหลากหลายเช่นเดียวกับตัวเลือกการรักษา ป้องกันกลิ่นตัวได้ด้วย