จูบ - ฟังก์ชั่นงานและความเจ็บป่วย - KRPERPROZESSE

จูบ



ตัวเลือกของบรรณาธิการ
ขากรรไกรล่าง
ขากรรไกรล่าง
การจูบจะอธิบายถึงปากเปล่าเช่นการพูดการสัมผัสกับวัตถุหรือสิ่งมีชีวิต ในวัฒนธรรมส่วนใหญ่การจูบเป็นการแสดงออกถึงความรักความรักและมิตรภาพในสังคม จูบกำกับ