เนื้องอกของเซลล์สืบพันธุ์ - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

เนื้องอกของเซลล์สืบพันธุ์ตัวเลือกของบรรณาธิการ
การปฏิสนธิเทียม
การปฏิสนธิเทียม
คำว่าเนื้องอกของเซลล์สืบพันธุ์ครอบคลุมถึงเนื้องอกจำนวนมากที่เกิดจากเซลล์สืบพันธุ์ ลักษณะของเนื้องอกเหล่านี้ขึ้นอยู่กับเพศเป็นอย่างมาก