KERATINS - หน้าที่และโรค - ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ


ตัวเลือกของบรรณาธิการ
แผลในปาก
แผลในปาก
เคราตินเป็นสารพิเศษ เกิดขึ้นในมนุษย์และในสิ่งมีชีวิตของสัตว์ด้วย คำว่า "เคราติน" มาจากภาษากรีกและแปลว่า "แตร" นี่คือเหตุผลที่กรดอะมิโนที่สำคัญต่อร่างกายเรียกอีกอย่างว่าเซลล์ฮอร์น