ข้อเข่าเทียม - การใช้งานและประโยชน์ต่อสุขภาพ - อุปกรณ์ทางการแพทย์

ข้อเข่าเทียมตัวเลือกของบรรณาธิการ
เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบ Transuctane
เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบ Transuctane
การเปลี่ยนข้อเข่าบางส่วนหรือทั้งหมดเรียกว่าข้อเข่าเทียม ใช้ในกรณีที่บาดเจ็บหรือเข่าสึกหรออย่างรุนแรง