การขาดทองแดง - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

การขาดทองแดงตัวเลือกของบรรณาธิการ
แผลในปาก
แผลในปาก
การขาดทองแดงที่เด่นชัดนั้นหายากมากเนื่องจากทองแดงมีอยู่ในอาหารอย่างเพียงพอ ทองแดงเป็นองค์ประกอบสำคัญในเอนไซม์หลายชนิดและยังเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการเผาผลาญของเหล็ก การขาดทองแดง