ชีพจรช้า - สาเหตุการรักษาและความช่วยเหลือ - อาการ

ชีพจรช้าตัวเลือกของบรรณาธิการ
การปฏิสนธิเทียม
การปฏิสนธิเทียม
ชีพจรช้าหรืออัตราการเต้นของหัวใจต่ำเรียกอีกอย่างว่าหัวใจเต้นช้าหรือหัวใจเต้นช้า ชีพจรช้าจะมีผลหากอัตราชีพจรต่ำกว่า 60 ครั้งต่อนาทีในสภาวะพักปกติ ชีพจรช้าไม่ควรอยู่กับคุณ