LIQUOR CEREBROSPINALIS - โครงสร้างหน้าที่และโรค - กายวิภาคศาสตร์

น้ำไขสันหลังตัวเลือกของบรรณาธิการ
echocardiography ของ Transesophageal
echocardiography ของ Transesophageal
สุราเป็นของเหลวในร่างกายที่ไหลเวียนอยู่รอบ ๆ สมองและไขสันหลังอยู่ตลอดเวลาในสิ่งที่เรียกว่าเหล้าภายในและภายนอก มันเป็นระบบของฟันผุที่เชื่อมต่อกัน เหล้าได้รับการต่ออายุมากถึงสี่ครั้ง