การฉีดยาชาเฉพาะที่ - การรักษาผลกระทบและความเสี่ยง - การรักษา

การฉีดยาชาเฉพาะที่ตัวเลือกของบรรณาธิการ
ข้อเสนอแนะเชิงลบ
ข้อเสนอแนะเชิงลบ
การฉีดยาชาเฉพาะที่ส่วนใหญ่จะใช้เมื่อเป็นเพียงคำถามเกี่ยวกับการฉีดยาชาที่ผิวหนังในบริเวณเล็ก ๆ (เช่นเมื่อไปพบทันตแพทย์) ความแตกต่างพื้นฐานเกิดขึ้นระหว่างการระงับความรู้สึกบนพื้นผิวและการระงับความรู้สึกแบบแทรกซึม