ท่อในกระเพาะอาหาร - การรักษาผลกระทบและความเสี่ยง - การรักษา

ท่อ Nasogastricตัวเลือกของบรรณาธิการ
การปฏิสนธิเทียม
การปฏิสนธิเทียม
สถานการณ์และโรคบางอย่างอาจหมายความว่าผู้คนไม่สามารถรับประทานอาหารด้วยตนเองได้อีกต่อไป เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่สำคัญครบถ้วนแพทย์สามารถใส่ท่อในกระเพาะอาหาร ได้ทางนี้