ประสาทวิทยา - การรักษาผลกระทบและความเสี่ยง - การรักษา

รังสีวิทยาตัวเลือกของบรรณาธิการ
สื่อ Tunica
สื่อ Tunica
Neuroradiology ทำให้โครงสร้างทางระบบประสาทในร่างกายมนุษย์สามารถมองเห็นได้ผ่านกระบวนการถ่ายภาพของ sonography (อัลตราซาวนด์) การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) และการตรวจเอกซเรย์คลื่นสนามแม่เหล็ก (MRT) มันเป็นสาขาหนึ่งของรังสีวิทยา