กล้ามเนื้อ - โครงสร้างหน้าที่และโรค - กายวิภาคศาสตร์

กล้ามเนื้อตัวเลือกของบรรณาธิการ
daikon
daikon
ในชีวิตของเขามวลกล้ามเนื้อของคนเพิ่มขึ้น 30 เท่า นี่เป็นข้อพิสูจน์ว่าระบบอวัยวะนี้มีความสำคัญต่อร่างกายมนุษย์เพียงใด กล้ามเนื้อคืออะไร? มีโครงสร้างอย่างไรและมีหน้าที่อะไรบ้าง? ด้วยโรคอะไร