ปัสสาวะกลางคืน (NOCTURIA) - สาเหตุการรักษาและความช่วยเหลือ - อาการ

ปัสสาวะตอนกลางคืน (nocturia)ตัวเลือกของบรรณาธิการ
แผลในปาก
แผลในปาก
การนอนหลับที่ขัดจังหวะทุกคืนเนื่องจากความต้องการปัสสาวะอย่างรุนแรง เป็นกฎสำหรับผู้สูงอายุจำนวนมากในเยอรมนี อย่างน้อยหนึ่งในสิบคนที่มีอายุมากกว่า 60 ปีและมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของผู้ที่มีอายุมากกว่า 80 ปีต้องทนทุกข์ทรมานจากการออกหากินเวลากลางคืนหรือออกหากินเวลากลางคืน