ไซนัส MUCOCELE - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

ไซนัส mucoceleตัวเลือกของบรรณาธิการ
การปฏิสนธิเทียม
การปฏิสนธิเทียม
paranasal sinus mucocele เป็นไซนัส paranasal ที่ขยายใหญ่ขึ้นซึ่งมักเป็นผลมาจากการสะสมของน้ำมูกใน paranasal sinuses โรคนี้ไม่ค่อยรุนแรงและสามารถรักษาได้โดยการผ่าตัด วิธีการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับ mucocele คือ