ข้อบกพร่องของท่อประสาท - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

ข้อบกพร่องของท่อประสาทตัวเลือกของบรรณาธิการ
ข้อเสนอแนะเชิงลบ
ข้อเสนอแนะเชิงลบ
หากตรวจพบข้อบกพร่องของท่อประสาทในการสแกนอัลตร้าซาวด์ระหว่างตั้งครรภ์ถือเป็นเรื่องที่น่าตกใจอย่างมากสำหรับผู้ปกครอง ทารกอาจไม่สามารถมีชีวิตรอดหรือเป็นส่วนหนึ่งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของความผิดปกตินี้