โรคหลอดเลือดส่วนปลาย - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

โรคหลอดเลือดส่วนปลายตัวเลือกของบรรณาธิการ
ขากรรไกรล่าง
ขากรรไกรล่าง
ในบริบทของโรคของระบบหัวใจและหลอดเลือดภาพทางคลินิกที่แตกต่างกันเกิดขึ้นซึ่งไม่เพียง แต่ส่งผลต่อหัวใจเท่านั้น แต่ยังรวมถึงหลอดเลือดและอวัยวะที่เกี่ยวข้องด้วย นอกจากนี้ยังรวมถึงหลอดเลือดแดงส่วนปลาย