ฟีนิลอะลานีน - หน้าที่และโรค - ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ


ตัวเลือกของบรรณาธิการ
เนินซอน
เนินซอน
ฟีนิลอะลานีนเป็นกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อโปรตีนซึ่งมีวงแหวนหกชั้นอะโรมาติกซึ่งทำหน้าที่เป็นส่วนประกอบของโปรตีนและเปปไทด์หลายชนิด