ร่างกาย RUFFINI - โครงสร้างหน้าที่และโรค - กายวิภาคศาสตร์

คลังข้อมูล Ruffiniตัวเลือกของบรรณาธิการ
daikon
daikon
Ruffini corpuscles เป็นตัวรับระดับ SA II ที่พบในผิวหนังชั้นหนังแท้ผิวหนังของรากฟันและแคปซูลร่วม ตัวรับจะลงทะเบียนความดันระหว่างและภายนอกหรือการยืดกล้ามเนื้อและดำเนินการกระตุ้นเหล่านี้ผ่านทางไขสันหลัง