SEROTONIN SYNDROME - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

เซโรโทนินซินโดรมตัวเลือกของบรรณาธิการ
Toxoplasmosis ในการตั้งครรภ์
Toxoplasmosis ในการตั้งครรภ์
ฮอร์โมนเซโรโทนินเป็นที่นิยมกันว่าเป็นฮอร์โมนแห่งความสุขขั้นสูงสุด: ช่วยเพิ่มอารมณ์และทำให้คุณอารมณ์ดี แต่จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมันอยู่ในร่างกายในปริมาณที่มาก? จากนั้นมันไม่เพียง แต่ทำร้ายสุขภาพของเราเท่านั้น แต่ยังทำให้เราเข้ามาอีกด้วย