อสุจิ - โครงสร้างหน้าที่และโรค - กายวิภาคศาสตร์


ตัวเลือกของบรรณาธิการ
สื่อ Tunica
สื่อ Tunica
สเปิร์มเป็นเซลล์สืบพันธุ์ของเพศชายที่มีดีเอ็นเอชุดเดียวแทนที่จะเป็นคู่ มีแฟลเจลลัมซึ่งสามารถเคลื่อนที่ไปยังเซลล์ไข่ได้อย่างอิสระ