ขนหัวหน่าว - โครงสร้างหน้าที่และโรค - กายวิภาคศาสตร์

ขนหัวหน่าวตัวเลือกของบรรณาธิการ
echocardiography ของ Transesophageal
echocardiography ของ Transesophageal
เป็นเวลาสองสามทศวรรษที่ผ่านมาคนส่วนใหญ่มักนึกถึงเฉพาะขนที่เกี่ยวกับวิธีการกำจัดขนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ขณะนี้มีแนวโน้มที่ชี้ให้เห็นถึงการกลับตัวของแนวโน้มนี้ แต่ไม่ว่าแฟชั่นจะโพสท่าแบบไหน