เล่นบำบัด - การรักษาผลกระทบและความเสี่ยง - การรักษา

เล่นบำบัดตัวเลือกของบรรณาธิการ
แผลในปาก
แผลในปาก
สำหรับเด็กการเล่นเป็นสิ่งที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนามันถูกท้าทายและได้รับการสนับสนุนผ่านเกมซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมการเล่นบำบัดจึงถูกนำมาใช้และพัฒนาต่อไปเพื่อเป็นแนวทางการรักษาโรคต่างๆตั้งแต่ปี 1920 เคย