การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาตัวเลือกของบรรณาธิการ
สื่อ Tunica
สื่อ Tunica
การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬาคือการบาดเจ็บทางกายภาพทุกประเภทที่นักกีฬาสันทนาการและการแข่งขันเกิดขึ้นเมื่อเล่นกีฬา รูปแบบการบาดเจ็บแตกต่างจากการบาดเจ็บเช่นใน