STAPHYLOCOCCUS CAPITIS - การติดเชื้อการแพร่เชื้อและโรค - เชื้อโรค

เชื้อ Staphylococcus capitisตัวเลือกของบรรณาธิการ
การปฏิสนธิเทียม
การปฏิสนธิเทียม
Staphylococcus capitis อยู่ในกลุ่มแบคทีเรียที่เหนือกว่าของ cocci และในฐานะที่เป็นแบคทีเรียส่วนกลางทำให้ผิวหนังของมนุษย์เป็นอาณานิคมและเยื่อเมือกของจมูก สำหรับคนที่มีสุขภาพแข็งแรงการสัมผัสกับเชื้อ Staphylococcus capitis ไม่ใช่เรื่องน่าเศร้าอีกต่อไป ความเร็วภูมิคุ้มกัน