อาการแสบในหัวใจ - สาเหตุการรักษาและความช่วยเหลือ - อาการ

แสบในหัวใจตัวเลือกของบรรณาธิการ
ขากรรไกรล่าง
ขากรรไกรล่าง
เมื่อพูดถึงการเย็บหัวใจหลายคนกลัวหัวใจวาย แต่มักจะไม่มีมูล อาการแสบในหัวใจอาจมีได้หลายสาเหตุซึ่งมักไม่พบในทางการแพทย์