อาการแสบในหัวใจ - สาเหตุการรักษาและความช่วยเหลือ - อาการ

แสบในหัวใจตัวเลือกของบรรณาธิการ
แผลในปาก
แผลในปาก
เมื่อพูดถึงการเย็บหัวใจหลายคนกลัวหัวใจวาย แต่มักจะไม่มีมูล อาการแสบในหัวใจอาจมีได้หลายสาเหตุซึ่งมักไม่พบในทางการแพทย์