การอักเสบของสายเสียง - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

สายเสียงอักเสบตัวเลือกของบรรณาธิการ
การปฏิสนธิเทียม
การปฏิสนธิเทียม
เส้นเสียงอักเสบเป็นโรคที่มีการอักเสบของเส้นเสียงหรือรอยพับของเส้นเสียง สิ่งนี้มักเกิดขึ้นจากความเครียดที่มากเกินไปหรือการติดเชื้อและแสดงออกด้วยเสียงแหบการล้างคอบ่อยๆและการออกแรงอย่างมาก