ก้อนสายเสียง - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

ก้อนสายเสียงตัวเลือกของบรรณาธิการ
เนินซอน
เนินซอน
ก้อนของสายเสียงมีความหนาขึ้นที่ขอบของสายเสียง พวกเขาเรียกอีกอย่างว่าก้อนเสียงกรีดร้องก้อนสายเสียงหรือก้อนสายเสียง การยกระดับที่หนาขึ้นมักจะสะท้อนและเปรียบได้กับต้นกำเนิด