เกล็ดเลือด - หน้าที่และโรค - ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ


ตัวเลือกของบรรณาธิการ
daikon
daikon
Thrombocytes หรือที่เรียกว่าเกล็ดเลือดเป็นส่วนหนึ่งของส่วนประกอบของเลือดในเซลล์และมีบทบาทสำคัญในการแข็งตัวของเลือดและทำให้เลือดแข็งตัว จำนวนเกล็ดเลือดต่ำในเลือดมีแนวโน้มที่จะมีเลือดออกเพิ่มขึ้น