ภาวะมีบุตรยากและภาวะมีบุตรยากในสตรี - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

ภาวะมีบุตรยากและภาวะเจริญพันธุ์ในสตรีตัวเลือกของบรรณาธิการ
การปฏิสนธิเทียม
การปฏิสนธิเทียม
การวินิจฉัยภาวะมีบุตรยากเป็นเรื่องยากอย่างยิ่งที่จะรับมือกับทุกคนที่ไม่ช้าก็เร็วต้องการที่จะบรรลุความปรารถนาของเด็ก ทั้งหญิงและชายสามารถได้รับผลกระทบ ในทั้งสองกรณีภาวะมีบุตรยากสามารถ