ภาวะมีบุตรยากและภาวะมีบุตรยากของชาย - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

ภาวะมีบุตรยากและภาวะเจริญพันธุ์ในผู้ชายตัวเลือกของบรรณาธิการ
ขากรรไกรล่าง
ขากรรไกรล่าง
คู่รักหลายคู่ในเยอรมนีอยากมีลูก แต่คู่รักประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์ไม่มีความปรารถนานี้เนื่องจากทั้งชายหรือหญิงเป็นหมันหรือมีลูกไม่ได้ ในขณะที่ผู้หญิงคนหนึ่งจากภาวะมีบุตรยาก