วิตามินบี - หน้าที่และโรค - ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ


ตัวเลือกของบรรณาธิการ
ทองแดง
ทองแดง
คำว่าวิตามินบีหมายถึงกลุ่มของวิตามิน 8 ชนิดซึ่งแต่ละชนิดมีหน้าที่แตกต่างกันสำหรับร่างกายและสุขภาพ วิตามินบีส่วนใหญ่ถูกนำมาทางอาหาร สถานการณ์ในชีวิตบางอย่างอาจมีความต้องการเพิ่มขึ้น