วิตามินบี 7 (ไบโอติน) - หน้าที่และโรค - ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ

วิตามินบี 7 (ไบโอติน)ตัวเลือกของบรรณาธิการ
ดอกบานไม่รู้โรย
ดอกบานไม่รู้โรย
วิตามินบี 7 หรือไบโอตินหรือที่มักเรียกกันว่าวิตามินเอชถูกกำหนดให้เป็นวิตามินบีที่เรียกว่าและเกิดขึ้นได้ทั้งในอาหารสัตว์เช่นเนื้อสัตว์และในอาหารจากพืช