ภาวะหัวใจห้องบน - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

ภาวะหัวใจห้องบนตัวเลือกของบรรณาธิการ
วิปครีม
วิปครีม
ภาวะหัวใจห้องบนอาจเป็นภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะที่พบบ่อยที่สุดซึ่งจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญตามอายุ สิบเปอร์เซ็นต์ของผู้ที่มีอายุมากกว่า 70 ปีมีอาการ“ supraventricular tachyarrhythmia”