ความไวต่อสภาพอากาศ - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

ความไวต่อสภาพอากาศตัวเลือกของบรรณาธิการ
สถานะพืช (กลุ่มอาการ apallic)
สถานะพืช (กลุ่มอาการ apallic)
หลายคนบ่นว่ารู้สึกไม่สบายตัวเมื่อมีความผันผวนของอุณหภูมิอย่างรุนแรงเนื่องจากสภาพอากาศ ชาวเยอรมันราวหนึ่งในสามต้องต่อสู้กับอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ ความไวต่อสภาพอากาศเป็นคำที่ใช้สำหรับโรคและข้อร้องเรียน