อุปกรณ์พยุงฟัน - โครงสร้างหน้าที่และโรค - กายวิภาคศาสตร์

อุปกรณ์พยุงฟันตัวเลือกของบรรณาธิการ
โปลิโอ
โปลิโอ
ฟันมีบทบาทสำคัญในการเล่น พวกเขาต้องสับและเคี้ยวอาหารที่เรากินทุกวัน เพื่อให้สามารถทำงานนี้ได้อย่างยุติธรรมพวกเขาจะต้องยึดขากรรไกรไว้อย่างแน่นหนา