วัฏจักรของเซลล์ - หน้าที่งานและโรค - KRPERPROZESSE

วัฏจักรของเซลล์ตัวเลือกของบรรณาธิการ
echocardiography ของ Transesophageal
echocardiography ของ Transesophageal
วัฏจักรของเซลล์เป็นลำดับขั้นตอนต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นประจำในเซลล์ร่างกาย วัฏจักรของเซลล์จะเริ่มต้นเสมอหลังจากที่เซลล์แบ่งตัวและสิ้นสุดลงเมื่อการแบ่งเซลล์ครั้งต่อไปเสร็จสิ้น