พลังสัมบูรณ์ - หน้าที่งานและโรค - KRPERPROZESSE

กำลังสัมบูรณ์ตัวเลือกของบรรณาธิการ
echocardiography ของ Transesophageal
echocardiography ของ Transesophageal
พลังสัมบูรณ์เป็นผลมาจากแรงสูงสุดและพลังงานสำรองที่ได้รับการปกป้องโดยอัตโนมัติของร่างกาย ดังนั้นแรงสัมบูรณ์จึงสอดคล้องกับแรงสูงสุดที่ร่างกายสามารถออกแรงต้านได้ในทางทฤษฎี โรคที่มีความบกพร่อง