การขนส่งสารแบบพาสซีฟ - หน้าที่งานและโรค - KRPERPROZESSE

การขนส่งมวลชนแบบพาสซีฟตัวเลือกของบรรณาธิการ
แผลในปาก
แผลในปาก
การขนส่งมวลชนแบบพาสซีฟคือการแพร่กระจายของสารตั้งต้นผ่านไบโอเมมเบรน การแพร่กระจายนี้เกิดขึ้นตามการไล่ระดับความเข้มข้นและไม่ต้องการพลังงานใด ๆ ตัวอย่างเช่นกระบวนการแพร่กระจายอาจถูกรบกวนในลำไส้ของผู้ป่วย HIV