AJWAIN - การใช้และการรักษาเพื่อสุขภาพ - พืชสมุนไพร


ตัวเลือกของบรรณาธิการ
ข้อเสนอแนะเชิงลบ
ข้อเสนอแนะเชิงลบ
Ajwain เป็นพืชสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมและเป็นสมุนไพรประจำปี Ajwain มีความสำคัญหลักในอินเดียเหนือและอาหรับรวมทั้งในภูมิภาคเอเชียกลางซึ่งผลไม้แห้งที่ชวนให้นึกถึงเมล็ดผักชีฝรั่งมีมูลค่าเป็นเครื่องเทศ