โรควิตกกังวล - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

โรควิตกกังวลตัวเลือกของบรรณาธิการ
ทองแดง
ทองแดง
โรควิตกกังวลโรคประสาทวิตกกังวลเป็นความเจ็บป่วยทางจิตซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากความวิตกกังวลหรือการโจมตีเสียขวัญ โดยส่วนใหญ่แล้วอาการทางร่างกายจะมาพร้อมกับโรควิตกกังวลโดยไม่ได้มีอาการป่วยทางร่างกาย