ภาคผนวก VERMIFORMIS - โครงสร้างหน้าที่และโรค - กายวิภาคศาสตร์

ภาคผนวก vermiformisตัวเลือกของบรรณาธิการ
แผลในปาก
แผลในปาก
vermiform appendix เป็นส่วนต่อท้ายของภาคผนวกที่มีแนวโน้มที่จะเกิดการอักเสบเฉียบพลัน เรียกขานเรียกอีกอย่างว่าส่วนขยายของตัวหนอน ผลการวิจัยใหม่ ๆ บ่งชี้ถึงการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายก่อนหน้านี้เป็นส่วนใหญ่