โรคหลอดเลือดอุดตัน - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

โรคหลอดเลือดตัวเลือกของบรรณาธิการ
แผลในปาก
แผลในปาก
โรคหลอดเลือดแดงอุดตัน (AVK) หรือโรคอุดตันของหลอดเลือดส่วนปลาย (PAOD) ก็เหมือนกับขาของผู้สูบบุหรี่ซึ่งเรียกกันตามภาษาเรียกว่า claudication ไม่ต่อเนื่อง สิ่งนี้นำไปสู่ภาวะหลอดเลือดแดงแข็งบางครั้งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต