การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม - การรักษาผลกระทบและความเสี่ยง - การรักษา

ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมตัวเลือกของบรรณาธิการ
ขากรรไกรล่าง
ขากรรไกรล่าง
การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมเป็นวิธีการผ่าตัดที่ข้อต่อ การแทรกแซงการผ่าตัดมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูการทำงานของข้อต่อหรือเพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานของข้อต่อมีสุขภาพดี