โรคข้อเข่าเสื่อม - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

arthrosisตัวเลือกของบรรณาธิการ
แผลในปาก
แผลในปาก
โรคข้อเสื่อมหรือข้อเสื่อมเป็นโรคของข้อ ในการทำเช่นนั้นความเสียหายของข้อต่อที่ไม่สามารถย้อนกลับได้ส่วนใหญ่เกิดจากการโหลดที่ไม่ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง โรคข้อเข่าเสื่อมอาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากข้อบกพร่องและการบาดเจ็บของกระดูกอ่อน