ความเอียงของกระดูกเชิงกราน - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

ความเอียงของกระดูกเชิงกรานตัวเลือกของบรรณาธิการ
การปฏิสนธิเทียม
การปฏิสนธิเทียม
หากกระดูกเชิงกรานเอียงแสดงว่ากระดูกเชิงกรานไม่ได้อยู่ในตำแหน่งแนวนอนตามธรรมชาติ แต่เอียงไปทางด้านใดด้านหนึ่งของร่างกาย ตำแหน่งที่เอียงของกระดูกเชิงกรานอาจนำไปสู่ความรู้สึกไม่สบายอย่างรุนแรงและเมื่อเวลาผ่านไปทำให้เกิดความเสียหายในการทรงตัว