อาการปวดแสบปวดร้อน - สาเหตุการรักษาและวิธีใช้ - อาการ

ปวดแสบปวดร้อนตัวเลือกของบรรณาธิการ
วิปครีม
วิปครีม
อาการปวดแสบปวดร้อนเป็นการรับรู้ของความรู้สึกที่รู้สึกได้เช่นความเย็นความร้อนหรือการสัมผัส อาการปวดอาจมีได้หลายรูปแบบ อย่างไรก็ตามในที่นี้ควรเป็นคำจำกัดความทั่วไปและตัวอย่างเช่นการเผาไหม้