COPD (โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง) - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

COPD (โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง)ตัวเลือกของบรรณาธิการ
daikon
daikon
COPD เป็นคำย่อของ Chronic Obstructive Pulmonary Disease คือโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ปอดอุดกั้นเรื้อรังครอบคลุมรูปแบบของโรคที่คล้ายคลึงกันหลายอย่างที่มีอาการและอาการคล้ายกัน เหนือสิ่งอื่นใดเป็นเรื่องปกติ