ข้าวโพด - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

ข้าวโพดตัวเลือกของบรรณาธิการ
Toxoplasmosis ในการตั้งครรภ์
Toxoplasmosis ในการตั้งครรภ์
ข้าวโพดแข็งหรืออ่อนหรืออีกาเป็นอาการเท้าที่หลีกเลี่ยงได้ รองเท้าที่คับเกินไปทำให้เกิดแรงเสียดทานอย่างต่อเนื่องหรือแรงกดเรื้อรัง อาจเรียกข้าวโพดว่าเป็นโรคที่พบบ่อย แต่แท้จริงแล้วไม่ใช่โรค