การไหลเวียนของ ENTEROHEPATIC - ฟังก์ชั่นงานและโรค - KRPERPROZESSE

วงจร Enterohepaticตัวเลือกของบรรณาธิการ
ขากรรไกรล่าง
ขากรรไกรล่าง
วงจร enterohepatic อธิบายเส้นทางการขนส่งของสารบางชนิดเช่นสารอาหารยาหรือแม้แต่สารพิษในร่างกาย สารเหล่านี้ไหลเวียนจากตับทางถุงน้ำดีไปยังลำไส้และกลับไปที่ตับ บาง