การเผาผลาญการอักเสบ - หน้าที่งานและโรค - KRPERPROZESSE

การเผาผลาญที่อักเสบตัวเลือกของบรรณาธิการ
ข้อเสนอแนะเชิงลบ
ข้อเสนอแนะเชิงลบ
หากสารพิษเข้าสู่สิ่งมีชีวิตของมนุษย์ผ่านการรับประทานอาหารหรืออิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ และไม่สามารถขับออกได้จะเกิดการอักเสบ กระบวนการอักเสบสามารถหยุดได้โดยการสร้างเยื่อบุลำไส้ขึ้นใหม่